PŁUGI


Pługiem sterujemy z kabiny specjalnym joystickiem zapewniającym przełączanie funkcji:
  • tryb "łyżki"  (przepychanie śniegu) - 2,15 - 2,47 m
  • tryb "dziobowy"  (przebijanie się przez zaspy) - 2,24 - 2,5 m
  • tryb pracy lewo - lub prawostronnej - 2,2 - 2,5 m
  • >>więcej informacji
PŁUGI
Oferta komunalna
Copyright © Dandelion by Pexeto